BIOFILTRY

BIOFILTR
- Alternatywa przyjazna środowisku

Od założenia firmy w 1980 roku doskonalimy nasze koncepcje instalacji dezodoryzacji i poszerzamy korzyści płynące z procesu biofiltracji, czyli biologicznego oczyszczania powietrza na organicznym złożu filtracyjnym z naturalną mikroflorą – w porównaniu z innymi konkurencyjnymi technologiami: tj. płukanie chemiczne, adsorpcja na węglu aktywnym czy dopalanie gazów.

Biofiltry

modułowa budowa: łatwy i szybki montaż, możliwość rozbudowy

Oferowane przez nas biofiltry mają budowę modułową, która pozwala na łatwy i szybki montaż na miejscu instalacji oraz dowolne manipulowanie urządzeniem, na przykład zmianę lokalizacji czy też – w razie konieczności – rozbudowę.

w zgodzie z normami i życzeniem Klienta

Instalacje usuwania odorów THOLANDER są projektowane zgodnie z najnowszymi normami niemieckimi VDI 3477, z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia, wymagań Klienta i lokalnych warunków.

sprawdzony materiał filtracyjny

Nowoczesne biofiltry THOLANDER wypełnione są materiałem organicznym, który utrzymuje odpowiednie warunki procesu i strukturę przez długi czas.

odporność na przerwy w procesie

Biofiltry wypełnione organicznym materiałem filtrującym charakteryzują się niezwykle wysoką odpornością na przerwy w procesie oczyszczania. Instalacja może być wyłączona bez żadnego uszczerbku na przykład na weekend lub dłuższe okresy. Jest to możliwe, ponieważ mikroorganizmy używają jako pożywienia samego materiału organicznego bez konieczności dostarczania dodatkowej pożywki z zewnątrz.

Przed rozpoczęciem ponownej pracy urządzenia biofiltr powinien jednak zostać odpowiednio przygotowany tak, aby osiągnąć wydajność od samego początku ponownej pracy.

wysoka odporność na korozję i warunki pogodowe

Biofiltry wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym charakteryzują się wysoką odpornością na korozję oraz warunki pogodowe. Nawet w przypadku działania wysokiej temperatury materiał pozostaje stabilny, o niezmienionej strukturze. Dla zewnętrznych biofiltrów stosujemy kolory pigmentowe według życzenia Klienta.

Zasada działania

Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrach polega na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę porowatego materiału organicznego zasiedlonego przez mikroorganizmy.

W określonych warunkach pracy biofiltra zanieczyszczenia obecne w gazie dolotowym są absorbowane i ulegają stopniowemu rozkładowi na nieszkodliwe substancje takie jak woda i dwutlenek węgla.

W pierwszym etapie zanieczyszczone powietrze zostaje poddane wstępnemu oczyszczaniu w zintegrowanym z biofiltrem skruberze wstępnym, gdzie panują optymalne warunki niezbędne dla dalszego procesu oczyszczania powietrza. W wstępnym skruberze zanieczyszczony gaz zostaje ochłodzony do odpowiedniej temperatury, odpowiednio nawilżony oraz pozbawiony cząstek stałych. Skruber wstępny pełni również rolę bufora dla pojawiających się w powietrzu wysokich stężeń zanieczyszczeń. Jeśli zachodzi taka konieczność, eliminowane są również aerozole i cząsteczki olejowe.

Wstępnie przygotowane powietrze rozprowadzane jest w kanale dystrybucyjnym, a następnie przepływa z małą prędkością przez biologiczne złoże organiczne.

W procesie biofiltracji wiele związków organicznych, takich jak fenole, formaldehyd, ksylen, toluen, styren, alkohole, ketony i glikole ulega efektywnemu rozkładowi.

Zastosowania

Biofiltry znakomicie sprawdzają się w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, instalacjach suszenia osadów, przemyśle spożywczym i produkcyjnym żywności, cukrowniach, rzeźniach, przemyśle przetwórstwa mięsnego i rybnego, fermach hodowlanych, browarach, kompostowniach, przemyśle chemicznym, lakierniach, garbarniach oraz w wielu innych procesach technologicznych.