ADSORBERY

ADSORBERY

Adsorbery to urządzenia służące do filtracji zanieczyszczeń z powietrza, działające dzięki adsorpcji na węglu aktywnym, stanowiącym wypełnienie filtra.

Ekonomiczny materiał filtracyjny

W naszych adsorberach wykorzystujemy granulowany bezpyłowy węgiel aktywny, charakteryzujący się wysoką chłonnością. Węgiel aktywny ma szeroki zakres zastosowania, jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń nawet przy bardzo niskich stężeniach.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego węgla aktywnego oferowane przez nas złoże może być kilkakrotnie regenerowane przy użyciu wody wodociągowej na miejscu, co czyni go korzystnym cenowo. Jeśli zastosowanie węgla regenerowanego nie jest możliwe, oferujemy inne rodzaje węgli aktywnych, które w połączeniu z odpowiednią obróbką wstępną zapewniają najlepsze efekty ekonomiczne.

Szeroki zakres zastosowań

Adsorbery sprawdzają się znakomicie w przypadku:

  • niskich prędkości przepływu,
  • powietrza wlotowego poddanego już wstępnej obróbce lub gdy nie może być ono oczyszczone przy użyciu innych metod,
  • gazów odlotowych z obiektów, których nie można podłączyć do centralnego systemu uzdatniania powietrza,
  • powietrza zanieczyszczonego zawierającego tylko jeden lub kilka rodzajów zanieczyszczeń, możliwych do odzyskania w procesie regeneracji węgla,
  • selektywnej eliminacji zanieczyszczeń (np. H2S),
  • gdy ze względów bezpieczeństwa wymagany jest filtr doczyszczający.