Zakłady przetwarzania odpadów: Neumünster

Zakłady przetwórstwa odpadów: Neumünster (case study)

Jednym z przykładów wykorzystania technologii firmy Tholander jest zakład przetwarzania odpadów w miejscowości MBA Neumünster w północnych Niemczech w regionie Schleswig Holstein. Przyjmowane są tam odpady od około 700000 mieszkańców z regionu Landkreise Rendsburg-Eckernförde, Nordfriesland oraz miast Neumünster, Plön i Flensburg. W czerwcu 2005 roku rozpoczęła pracę mechaniczno–biologiczna instalacja przetwarzania odpadów o przepustowości 200000 Mg/a odpadów komunalnych i przemysłowych niskokalorycznych oraz 160000 Mg/a odpadów wysokokalorycznych.

Opis instalacji

Źródłem znacznej ilości pyłu i mieszaniny odorantów są przede wszystkim: stacja rozładunkowa odpadów, hala stopni mechanicznych oraz proces przetwórstwa końcowego kompostu. W trakcie właściwego procesu kompostowania będącego złożonym procesem mineralizacji masy organicznej, w wyniku zachodzących przemian mikrobiologicznych towarzyszy intensywna emisja produktów niepełnego utleniania biomasy i reakcji wtórnych. Z zamkniętego procesu kompostowania oraz głównej hali kompostowania powietrze zanieczyszczone jest mieszaniną mocno skoncentrowanych związków odorotwórczych, głównie amoniaku, związków organicznych i nieorganicznych azotu oraz związków organicznego węgla. Ze względu na udział różnych składników substancji zapachowych zależnych od fazy rozkładu i obróbki odpadów w poszczególnych częściach zakładu zbudowane zostały dwie linie oczyszczania powietrza odlotowego. Powietrze o niższej koncentracji zanieczyszczeń pochodzące głównie z hali stopni mechanicznych, które jest kierowane poprzez system filtrów pyłowych do głównej hali kompostowania, a następnie na biofiltry o łącznej powierzchni filtrującej 570 m2. Natomiast powietrze o wyższej koncentracji zanieczyszczeń pochodzące z mechanicznej obróbki, które poprzez filtry pyłowe kierowane jest do hermetycznie zamkniętych kompostowych pryzm, a następnie do przeciwprądowego skrubera chemicznego, gdzie następuje absorpcja głównie amoniaku i zanieczyszczeń gazowych łatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Ostatnim etapem oczyszczania powietrza jest regeneracyjna jednostka termicznego utleniania (RTO), w którym następuje utlenienie skoncentrowanych związków organicznych, związków siarki i azotu. Powietrze z dwóch linii oczyszczania kierowane jest do atmosfery przez wspólny 27-metrowy komin. Pomiary zanieczyszczeń w różnych punktach instalacji oczyszczania powietrza pozwalają na pełne sterowanie procesem pod kątem pojawiających się zanieczyszczeń i kierowania strumienia powietrza na regeneracyjną jednostkę termicznego utleniania lub biofiltry. Zasadniczy proces oczyszczania powietrza, gdzie kierowany jest znaczny strumień powietrza, odbywa się na biofiltrach, w których zachodzi mikrobiologiczny proces rozkładu i redukcji zanieczyszczeń gazowych.

Wszystkie procesy biologiczne unieszkodliwiania odpadów prowadzone są w zamkniętych reaktorach kompostowych, aby emisja zanieczyszczeń do otoczenia była jak najmniejsza. W tej części procesu dla prowadzenia dobrej aeracji powietrze wentylacyjne podawane jest promieniowo. Część powietrza technologicznego jest poddawana wewnętrznej recyrkulacji w halach tak, aby zredukować strumień zanieczyszczonego powietrza wylotowego. Rurociągi transportujące zanieczyszczone powietrze z różnych punktów zakładu przeróbki odpadów wykonane są ze stali nierdzewnej.

Podsumowanie

Opisana powyżej technologia redukcji wytwarzanych przez kompostownię odorów jest procesem wysoce wydajnym, ograniczającym do minimum uciążliwość emitowanych do środowiska związków i zapachów. Wielokrotnie wykonane badania emisji powietrza wylotowego przez niezależne instytuty techniczne potwierdziły zachowanie najbardziej rygorystycznych norm niemieckich 17. BImSchV, 30 BImSchG oraz technicznych wytycznych TA-Luft.

Biofiltr z przekryciem dachowym

Kompostownia
Biofiltr zadaszony 45000 m³/h