SKRUBERY KRZYŻOWE

SKRUBERY O KRZYŻOWYM PRZEPŁYWIE FAZ (PŁUCZKI POZIOME) – bezpieczne, bo wielostopniowe

Skrubery o krzyżowym przepływie faz to wielostopniowe oczyszczanie w jednym urządzeniu. Wybór oczyszczania powietrza w środowisku kwasowym, zasadowym, biologicznym lub utleniającym.

Złożona mieszanina gazów dolotowych (na przykład z oczyszczalni czy procesów zachodzących przy produkcji żywności) jest trudna do oczyszczenia. Powodem tego jest różnica w rozpuszczalności poszczególnych komponentów mieszaniny gazów. Podczas gdy jedne związki z łatwością rozpuszczają się w wodzie, inne preferują pH zasadowe lub kwasowe. Rozwiązanie stanowi płuczka wielostopniowa, gdzie każdy stopień obróbki powietrza ma inną wartość pH. Pozwala to usunąć zanieczyszczenia reagujące w  środowisku kwaśnym bądź alkalicznym w obrębie tego samego urządzenia w tym samym czasie.

Skrubery o krzyżowym przepływie faz

Elastyczność procesu, wysoka efektywność oczyszczania

W urządzeniach z wielostopniowymi następującymi po sobie kolumnami wypełnienia uzyskuje się wysoką efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń.

Zanieczyszczone powietrze przepływa przez wszystkie stopnie wypełnienia, w których zachodzi proces absorpcji zanieczyszczeń z jednoczesną reakcją chemiczną. Dla każdej kolumny wypełnienia dobierany jest indywidualny system dozowania chemikaliów w zależności od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń. Co więcej, każdy stopień kolumny wypełnienia ma swój własny system recyrkulacji, dlatego każdorazowo można dobrać inne warunki pracy każdego etapu oczyszczania, aby zoptymalizować proces.

W praktyce oznacza to, że jedna kolumna wypełnienia może pracować w środowisku kwasowym, kolejna w zasadowym lub utleniającym. Duża zaletą takiego rozwiązania jest możliwość usuwania zanieczyszczeń wchodzących w reakcję z kwasem lub zasadą w obrębie jednego urządzenia, z zachowaniem wysokiej wydajności procesu oraz małych strat ciśnienia przy niewielkich wymaganiach zabudowy instalacji.

Lekkie, kompaktowe konstrukcje

Nasze urządzenia charakteryzują się też niewielkim ciężarem i małą powierzchnią zabudowy. W przypadku bardzo małej powierzchni lub jej braku, istnieje możliwość zainstalowania ich na dachu budynku technologicznego.

Odporność na korozję i warunki pogodowe

Skrubery o przepływie krzyżowym faz wykonane tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym cechują się optymalną odporność na korozję oraz warunki pogodowe.

Optymalne zużycie wody i chemikaliów

Chemikalia dozowane są automatycznie przez system pomp dozujących na podstawie kontroli wartości pH/rh. Dozowanie chemikaliów odbywa się tylko, kiedy zachodzi taka potrzeba i tylko do określonej wartości. Ewentualny wzrost zużycia chemikaliów może być spowodowany pojawieniem się nagłego wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przepływającym przez kolumnę wypełnienia zanieczyszczonym gazie.

Zasada działania

W skruberach o przepływie krzyżowym faz, zanieczyszczone powietrze przepływa poziomo przez jedną lub kilka kolumn wypełnienia, gdzie zachodzi proces absorpcji z zraszającą cieczą.

W zależności od warunków procesu, urządzenia takie mogą pracować jako biologiczne lub chemiczne wielostopniowe skrubery.

Podczas zraszania w kolumnie wypełnienia krople cieczy odrywają się od powierzchni pierścienia w tym samym czasie, kiedy zaczynają się tworzyć nowe. W ten sposób krople zraszającej cieczy odnawiają się ciągle, prowadząc do powstawania nowej wystarczającej powierzchni absorpcji.

W urządzeniach z wielostopniowymi następującymi po sobie kolumnami wypełnienia uzyskuje się wysoką efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń. Zanieczyszczone powietrze przepływa bowiem przez wszystkie stopnie wypełnienia, w których zachodzi proces absorpcji zanieczyszczeń z jednoczesną reakcją chemiczną. Dla każdej kolumny wypełnienia dobierany jest indywidualny system dozowania chemikaliów w zależności od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń. Co więcej, każdy stopień kolumny wypełnienia ma swój własny system recyrkulacji, dlatego każdorazowo można dobrać inne warunki pracy każdego etapu oczyszczania, aby zoptymalizować proces.

W praktyce oznacza to, że jedna kolumna wypełnienia może pracować w środowisku kwasowym, kolejna w zasadowym lub utleniającym. Duża zaletą takiego rozwiązania jest możliwość usuwania zanieczyszczeń wchodzących w reakcję z kwasem lub zasadą w obrębie jednego urządzenia, z zachowaniem wysokiej wydajności procesu oraz małych strat ciśnienia przy niewielkich wymaganiach zabudowy instalacji.

Chemikalia dozowane są automatycznie przez system pomp dozujących na podstawie kontroli wartości pH/rh. Należy zaznaczyć, że dozowanie chemikaliów odbywa się tylko, kiedy zachodzi taka potrzeba i tylko do określonej wartości. Ewentualny wzrost zużycia chemikaliów może być spowodowany pojawieniem się nagłego wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przepływającym przez kolumnę wypełnienia zanieczyszczonym gazie.