SKRUBERY MULTI-VENTURI

SKRUBERY VENTURIEGO – skuteczne oddzielanie aerozoli

Jednym z miejsc powstawania zanieczyszczeń gazowych na liniach przemysłowych są często pomieszczenia wstępnej obróbki produktów. Wilgotne i ciepłe powietrze niesie z sobą wiele nieprzyjemnych zapachów, a także mikrocząsteczek zanieczyszczeń wykrywalnych nawet w dużych odległościach od źródła emisji. Powietrze takie, zanim trafi do atmosfery, powinno zostać oczyszczone.

Aby rozwiązać ten problem, stworzyliśmy kompaktowe rozwiązanie oparte na technologii, która z powodzeniem znalazła swoje zastosowanie w podobnych aplikacjach. Jest to kombinacja wielostopniowego systemu oczyszczania powietrza, składającego się ze wstępnego skrubera Venturiego, usuwającego zanieczyszczenia pyłowe oraz skrubera o przepływie krzyżowym faz, w którym zachodzi proces absorpcji zanieczyszczeń, wybudowanych w jednej wspólnej kontenerowej obudowie.

Zwężkowe płuczki gazowe są wykorzystywane do oddzielania aerozoli, czyli najdrobniejszych cząstek stałych lub kropelek cieczy trudnych do oddzielenia od powietrza wylotowego ze względu na bardzo małe rozmiary. Im mniejsze cząsteczki aerozoli, tym bardziej energochłonna jest separacja.

Kompaktowe rozmiary, szybki montaż

Aby rozwiązać problem aerozoli, stworzyliśmy kompaktowe rozwiązanie oparte na technologii, która z powodzeniem znalazła swoje zastosowanie w podobnych aplikacjach. Jest to kombinacja wielostopniowego systemu oczyszczania powietrza, składającego się z wstępnego skrubera Venturiego, usuwającego zanieczyszczenia pyłowe oraz skrubera o przepływie krzyżowym faz, w którym zachodzi proces absorpcji zanieczyszczeń, wybudowanych w jednej wspólnej kontenerowej obudowie. Znajdują się tam również wszystkie dodatkowe urządzenia takie jak panel sterowania, wentylator o zmiennej częstotliwości, zmiękczacz wody, magazyn i dozowanie chemikaliów.

Standardowe rozwiązanie gwarantuje wysoką mobilność i elastyczność w zakresie demontażu i przeniesienia instalacji w inne miejsce pracy.

Zaletą instalacji oczyszczania powietrza jest bardzo krótki czas montażu oraz mała przestrzeń zabudowy.

Wysoka odporność na korozję i warunki pogodowe

Skrubery wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym charakteryzują się wysoką odpornością na korozję oraz warunki pogodowe. Nawet w przypadku działania wysokiej temperatury materiał pozostaje stabilny, o niezmienionej strukturze. Dla zewnętrznych biofiltrów stosujemy kolory pigmentowe według życzenia Klienta.

Szeroki zakres zastosowań

Skrubery THOLANDER sprawdzają się między innymi w hodowlach zwierząt – separacja pyłów i amoniaku umożliwiająca znaczne zmniejszenie uciążliwości zapachowej, przemyśle spożywczym – rozdzielanie aerozoli tłuszczowych, kompostowniach, w których występuję wilgotne, zapylone powietrze – przy wykorzystaniu skrubera multi-Venturiego można zabezpieczyć biofiltr, będący ostatnim etapem oczyszczania powietrza przed blokowaniem przez zanieczyszczenia, które pojawiają się przy tak zwanych pikach (nagły wzrost poziomu zanieczyszczeń).

W zgodzie z normami i życzeniem Klienta

Instalacje usuwania odorów THOLANDER są projektowane zgodnie z najnowszymi normami niemieckimi VDI 3477, z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia, wymagań Klienta i lokalnych warunków.

Zasada działania

Tak zwany efekt Venturiego opiera się na efekcie wygenerowania powierzchni intensywnego styku fazy gazowej i fazy ciekłej. W tym celu strumień przepływu gazów ulega zawężeniu, podczas gdy ciecz zraszająca jest doń wtryskiwana w tak zwanej strefie Venturiego. W ten sposób, powietrze wylotowe i cząsteczki pyłów w nim zawarte osiągają prędkość 50-150 m/s. Rozpylone kropelki cieczy wychwytywane są przez separator kropel i trafiają z powrotem do obiegu cieczy zraszającej. Aby uzyskać wysoką skuteczność separacji, wentylator wyciągowy musi posiadać takie parametry, dzięki którym będzie w stanie pokonać opory ciśnienia powstające na dyszach zraszających oraz separatorze kropel. Odbywa się to kosztem większego zużycia energii.