USŁUGI

USŁUGI

Jesteśmy profesjonalnym partnerem od momentu planowania inwestycji poprzez etap instalacji, montażu oraz rozruchu, jak również w zakresie serwisowania i wsparcia technicznego, także po okresie gwarancyjnym. Nad prawidłowym działaniem naszych instalacji czuwa wykwalifikowany personel techniczny. Zapewniamy efektywne zarządzanie projektem, a co za tym idzie efektywne wdrożenie wysokiej jakości systemów inżynierskich.

Nasz kompetentny zespół techniczny zapewnia wsparcie oraz serwis, dostarczając wszystkich niezbędnych części zamiennych, oferując regularne przeglądy, konserwację bądź naprawę usterek. Wszystko to służy zwiększeniu bezpieczeństwa instalacji, wydłużeniu jej żywotności, znaczących oszczędności w zakresie konsumpcji energii i zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz zapobieganiu ewentualnym problemom z organami nadzoru i niezadowoleniem okolicznych mieszkańców.

Nasz serwis zapewnia globalne wsparcie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Państwa zakładu i wykonuje usługi serwisowe zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i wytycznymi VDI (Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów). Nawet w przypadku instalacji innego producenta, możemy podjąć się prac konserwacyjnych i naprawczych.

Nasze usługi obejmują również:

  • Sprawdzenie poprawności działania instalacji
  • Ocenę działania całego systemu dezodoryzacji
  • Weryfikację parametrów pracy instalacji
  • Pomiary natężenia przepływu powietrza, temperatury i spadku ciśnienia
  • Czyszczenie płuczki, kolumny złoża, linii recyrkulacji itd.
  • Konserwację napędów
  • Niewielkie naprawy
  • Optymalizację pracy instalacji
  • Wpisy do Dziennika Konserwacji